Nymosegruppen

Nymosegruppens formål er i dialog med Gentofte Kommune, G. K., at bidrage til at opfylde de generelle og specifikke planer for udvikling af Nymosen som natur- og rekrativt område.

Det gælder både for Nymosens og den tilhørende Glarmestermoses vedligeholdelse og udvikling Gruppen blev dannet i 2012 i forbindelse med G. K.s udgivelse af publikationen "Nymosen – Udviklingsplan 2012".

Den beskriver Nymosens historie samt de nuværende og fremtidige planer og nye initiativer.

Gruppens medlemmer har siden samlet forslag til forbedringer af vedligeholdelsen og til nye tiltag ved samtaler med besøgende i Nymosen og på eget initiativ.

Forslagene bliver behandlet og videreformidlet på normalt fire møder med en eventuel besigtigelse om året .

Vi har en god og positiv kontakt med G. K.s medarbejdere, og vi oplever at vore ønsker bliver hørt og om muligt realiseret.

Dialogen sker jævnligt med e-mails, besigtigelser og et årligt møde med G. K.

Nymosegruppens beretning til Generalforsamlingen 2017

Gruppens mail: vvnymosen@gmail.com

Tovholder: Jens Brummer

Kontaktoplysninger: jensbrummer1@gmail.com

Læs Nymosegruppens blog her: