Aktivitets Grupper

Grupperne er nedsat at Vangedes Venner's bestyrelse for at varetage de mange ad hoc opgaver.

Hvis du vil vide mere om grupperne eller har forslag/idéer - så kontakt grupperne på nedenstående mail-adresser:

Café-gruppen
vvcafecafeen@gmail.com


Sankt Hans gruppen
aksel.1.kjellerup@gmail.com
(Aksel Kjellerup)

Designgruppen
bmtrab@gmail.com
(Bettina Maria Trab)

Bankogruppen
vvbanko@gmail.com

Fælles spisning
vvspisning@gmail.com

Fest-/kulturgruppen
allan@trykkeren.dk
(Allan Andersen)

Festivalgruppen
vangede.festival@gmail.com 

Pladevennergruppen
vvpladevenner@gmail.com

Se også Interesse grupperne →