Kontakt til Aktivitets Grupper:

• Vangedes Venner:
  vangedesvenner@gmail.com

• Bankogruppen:
  vvbanko@gmail.com

• Café Caféen:
  vvcafecafeen@gmail.com

• Designgruppen:
  bmtrab@gmail.com

• Fest- og kulturgruppen:
  allan@trykkeren.dk

• Festivalgruppen:
  vangede.festival@gmail.com

• Fællesspisning:
  vvspisning@gmail.com

• Pladevenner:
  vvpladevenner@gmail.com

• Sankt Hans gruppen:
  aksel.1.kjellerup@gmail.com


Kontakt til Interesse Grupper:

• Amatørteatergruppen:
  vvteater@gmail.com

• Astronomigruppen:
  bfr@frandsen.mail.dk

• Biblioteksgruppen:
  vvbiblioteksgruppen@gmail.com

• Gå-ture:
  vvgaatur@gmail.com

• Historiegruppen:
  cherwy@outlook.com

• Miljøgruppen:
  vvmiljoe@gmail.com

• Nymosegruppen: vvnymosen@gmail.com

• Trafikgruppen:
  vvtrafik@gmail.com

• Turellgruppen:
  vvturell@gmail.com